Gran Manta::Big Blanket

Al final de molt pensar-hi, em vaig decidir-me per un granny en concret per fer la meva Gran Manta:
Finally, after thinking and thinking, I decided to do my Big Blanket with this kind of grannies:


Falta planxar-los... em falta temps!
They need to be ironed... I need time!


N'he de fer 220... Mare de Déu!
I have to make 220... God!

Bona nit... Good night...


No és dolça, aquesta lluna? Amb una criatura a prop hi ha molts moments magics, especials, inoblidables... i moments dolços com una lluna adormida... Bona nit!

Isn't it sweet? With a baby near me, I live a lot of magic, special, unforgetable moments... and so sweet as a sleepy moon... Good night!

1r aniversari del blog!!

Estic molt contenta. Avui fa un any que vaig començar a escriure aquest blog i estic contenta de l'experiència. Vull agrair-vos les visites que, ja siguin esporàdiques o no, m'heu anat fent i també tots els comentaris. Moltes gràcies!

I'm very cheerful. Today it's the first anniversary of the blog. One year ago I started writting this blog and I'm proud of this experience. I'd like to thank you for your visits, it doesn't matter if they've been sporadic or not, and also your comments. Thanks a lot!

Granny monster: acabat!!


Aquest és el granny monster de la Sucrette's blog. M'ha agradat molt fer-lo, tant que m'he animat a fer una manta de grannies. No sé si amb el mateix esquema o seguint un altre dibuix.

This is the granny monster of Sucrette's blog. I've enjoyed so much making it that I've decided to make a blanket of grannies. What I haven't decided yet is whether the grannies will be the same of the granny monster or they'll be different. Thanks, Sucrette!!

Granny monster: en procés

Ara ja està més avançada. De fet només em falten dos colors per acabar-lo!!

Now it's almost finish. In fact, I just have to crochet two more colors and it'll be finished!

Granny MONSTER

Al post anterior deia que tenia aturats tots els meus projectes. Bé, intento avançar-los quan puc, que no sol ser sovint, però el pitjor és que no he pogut resistir la temptacio de liar-me a fer un granny monster per la Sucrette's blog. Visiteu el seu blog, és ple de colors! De fet ja he començat el meu granny però no podré penjar cap foto fins la propera setmana.

In the last post I said I had stopped all my projects. Well, I just try to make them when I can, which it's not often, but the worst thing is that I haven't resisted the temptation of getting involved in making a granny monster for Sucrette's blog. Visit her blog, it's full of colors! In fact, I have just started my granny but I won't be able to show any photo until next week.

Ganxet de colors

Des que ha nascut la Petita Dama que els meus projectes estan aturats. Ara bé, hi ha mil altres persones qe se n'han posat a fer i amb resultats tan bonics com aquests... No hi ha res com les àvies i les besàvies!
Since Little Lady was born, all my projects stopped. However, there are some people who just started to make some projects and got results as this one... There is nothing as grandmothers and grandgrandmothers!